Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid werkt Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) aan de Fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Hiermee richten we ons op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit doen we door Fieldlabs in te richten in verschillende wijken en het toepassen van slimme innovatieve technologie.

Innovatie platform Smart City Smart Society

Innovatie platform

In het programma stimuleren we innovaties. Dit doen we aan de hand van verschillende labs.

Smart City

Smart City is een slimme stad die veilig en leefbaar is. In het programma zijn hierbij de volgende drie stappen van belang: waarnemen, beoordelen en opvolgen. We nemen iets waar, dit wordt beoordeeld: is het normaal, afwijkend, verdacht of urgent. Op basis van deze beoordeling vindt eventuele opvolging plaats.

Smart Society

Overheid, bedrijven, bewoners en kennisinstellingen werken samen aan veiligheid en leefbaarheid. Ze worden hierbij ondersteund door slimme technologie.

Laatste Nieuws