OnderzoekPartners

Belevingsonderzoek Avans Hogeschool

0
Luchtfoto Fieldlab Rotterdam, wijk Lombardijen

Als onderzoekspartner van DITSS is Avans Hogeschool betrokken bij Inbraakvrije Wijk in Rotterdam. Avans doet onafhankelijk onderzoek naar de beleving van die veiligheid met en zonder de nieuwe technologie. Als we weten welke factoren daarbij een rol spelen, kan de evaluatie van Avans ook naar andere onderzoeklocaties van DITSS worden meegenomen.

Tot de zomer voert Avans een algemeen onderzoek uit naar wat bekend is over de wijk, vanuit openbaar toegankelijke gegevens. Ook kijkt Avans naar literatuur op het gebied van wijkveiligheid en de relatie tussen technologie en de beleving daarvan, dus in hoeverre technologie bijdraagt aan een veilig gevoel bij de buurtbewoners. Na de zomer zal Avans ook buurtbewoners interviewen om van henzelf te horen hoe zij de veiligheid ervaren. Dat gaat uiteraard anoniem en vertrouwelijk.

Daarnaast zullen onderzoekers kijken naar de digitale middelen die geïnstalleerd zijn en vergelijken wat daarover bekend is en hoe deze in dit project wordt toegepast.

Vanaf oktober worden de verzamelde ervaringen gekoppeld aan de mogelijkheden van de apparatuur, en zal worden gekeken in hoeverre de resultaten specifiek zijn voor Rotterdam, of meer algemene geldigheid hebben. Dit leidt dan tot een model om soortgelijke projecten te evalueren, bijvoorbeeld het volgende fieldlab waar we mee aan de slag gaan.

Team
Het onderzoeksteam van Avans bestaat uit de volgende personen:

  • Steven van der Minne, projectleider
  • Fred Bon, Ilona Danen, Jason van Erve en Joëlle van der Laan, projectmedewerkers
  • Ben Kokkeler, lector en eindverantwoordelijke voor het onderzoek.

Steven van der Minne, Projectleider

More in Onderzoek

Comments

Comments are closed.