Luchtfoto Fieldlab RotterdamHet eerste Fieldlab is in Rotterdam. Het bevindt zich in de wijk Lombardijen, in de omgeving van de Dantestraat. Het gebied kenmerkt zich door een multiculturele opbouw en weinig sociale samenhang tussen de bewoners. Daders en slachtoffers van inbraken komen soms uit hetzelfde gebied.

Rotterdam heeft sinds 2012 een intensieve aanpak gericht op High Impact Crimes (HIC). Hieronder vallen woninginbraken, straatroven en overvallen. In 2012 is er een stadsmarinier HIC aangesteld en zijn er vijf wijken in het kader van woninginbraken aangewezen als hotspots.

Lombardijen is in februari 2018 door de gemeente als hotspot aangewezen aangezien het aantal woninginbraken, in verhouding tot andere wijken in Rotterdam, zeer minimaal daalde en inmiddels zelfs weer toeneemt. De gemeente werkt samen met verschillende partijen in de wijk, zoals woningcorporatie Havensteder, de politie en buurtpreventie.

Toegangsweg Fieldlab Rotterdam Dantestraat

Projectruimte
Aan de Dantestraat 454 hebben we een projectruimte, met een inside lab, waar we verschillende technische maatregelen testen. We zijn gestart met het testen van slimme armaturen op lantaarnpalen. Deze kunnen geluiden waarnemen en gedrag herkennen. Ze werken als slimme ogen en oren van de buitenruimte. Hiermee krijgen we een beter inzicht in de (on)veiligheid in de buitenruimte.

We starten met testen binnen in de projectruimte. Zodra we binnen succesvol getest hebben implementeren we in de buitenruimte. Ook starten we met een simpele basisfunctionaliteit die we uitbouwen naar complexere integratie met slimme sensoren.

Projectruimte Fieldlab Rotterdam

Aanpak
In 2018 is gestart met een aantal maatregelen in Lombardijen ter voorkoming van woninginbraken:

 • Buurtschouw
  De gemeente organiseert een schouw binnen de wijk om een goed beeld van de wijk te krijgen en te inventariseren waar winst op HIC te behalen valt.
 • Buurt-WhatsApp groep
  Er zijn 4 buurt WhatsApp groepen met totaal ruim tweehonderd deelnemers. Het doel van de WhatsApp groepen is het delen van veiligheidsinformatie tussen de bewoners, verantwoordelijkheid gevoel ten aanzien van de wijk vergroten en de sociale cohesie versterken. Tevens kan de politie er baat bij hebben door de vergroting van heterdaadkracht.
 • Voorlichting
  In de Dantestraat is in 2018 voorlichting gegeven op het gebied van inbraakpreventie. Deze voorlichting is gegeven door middel van een deur-tot-deur actie door stadswachten en politie. Ook is een tijdschakelaar voor verlichting uitgereikt ter ondersteuning. 
 • Meld Misdaad Anoniem
  Meld Misdaad Anoniem (MMA) gaat aan de slag in Lombardijen. Zij zoekt sleutelfiguren/organisaties in de wijk op en geeft deze voorlichting over de werkwijze van MMA zodat deze sleutelfiguren ambassadeurs worden.
 • Donkere dagen offensief
  Tijdens de wintermaanden loopt het donkere dagen offensief. Tijdens de donkere dagen worden er meer delicten gepleegd en is extra inzet op voorkoming noodzakelijk. De gemeente plant preventieve acties in samenwerking met de politie.

Dantestraat Fieldlab Rotterdam