Bewaken en OpvolgenFieldlab RotterdamOnderzoekSensing

Onderzoek en innovatie, hand in hand

0
Guido Delver Programmamanager Inbraakvrije Wijk

In het programma Inbraakvrije Wijk maken we ruimte voor onderzoek en innovatie. Wat betekent dit als het programma zich al doende ontwikkelt? Vlak voor de zomer is het een mooie tijd voor het opmaken van een tussenbalans.

Bij een programma van deze omvang geldt “bezint eer ge begint”. Bij de start van het programma hebben we op meerdere manieren gekozen voor bepaalde programmatische indelingen. Deze indelingen zijn ingegeven door de wens het programma zo op te delen dat er een managebare situatie zou ontstaan. Een typische systeembenadering. Controle dus, maar niet meer dan hoogstnoodzakelijk. Er moet maximale ruimte worden geboden voor experimenten. Minimale koppeling en maximale samenhang waren de gevleugelde woorden bij de inrichting van het programma.

Zo ontstonden een aantal zogenaamde canvassen (modellen) specifiek voor het programma. Deels ontworpen en deels al doende tot stand gekomen naar behoefte. Deze manier van werken vloeit natuurlijk voort uit de noodzaak het programma o.a. organisatorisch, thematisch, doelmatig, functioneel en technisch te kunnen managen vanuit een programma perspectief. Met daarnaast de behoefte om ruimte te bieden voor onderzoek en innovatie. Deze benadering maakt een holistische en geïntegreerde werkwijze mogelijk. De verschillende canvassen werken meer dan goed. Het is alsof je het speelveld letterlijk en figuurlijk verdeelt en de spelers een rol toebedeelt op een bepaalde plaats op het veld. Met spelregels, een strategie en een tactiek.

Maar wat biedt dit nu voor mogelijkheden voor onderzoek en innovatie? Hoe kunnen die twee hierin floreren en elkaar versterken en tot tastbare resultaten leiden? Daar gaat het tenslotte om.

Uit onderzoek komt innovatie voort en vice versa. Dit gaat in dit programma hand in hand.

De tussenbalans hiervan levert het volgende interessante beeld op. We zijn het Fieldlab Rotterdam gestart, een volgende gaat waarschijnlijk na de zomer starten en twee gemeentes zitten in de evaluatiefase. Bij vier gemeentes zit een mogelijk fieldlab nog in de pijplijn. Allemaal in verschillende steden. De eerste onderzoeken worden opgezet, deels al gestart of in de opmaak. Onderzoek op het gebied van veiligheidsgevoel en techniek, van gedragsbeïnvloeding van criminelen, van het betrekken van bewoners, van patroonherkenning van afwijkend en verdacht gedrag, van inzet van virtual-reality omgevingen als hulpmiddel, van het effectief gebruik van een smart city omgeving, van inzet van intelligente sensor-hubs en infrastructuren, van het effect van maatregelen op programmadoelstellingen, van inwoners en andere stakeholders, … enzovoorts. Ook onderzoek op het gebied van de toepassing van wet en regelgeving. Er tekenen zich inmiddels, als vanzelf, mogelijkheden voor innovaties af op het gebied van autonome, zelfstandig opererende beveiligingsconcepten, van hoe te komen van waarnemingen (sensing) naar maatregelen, van plug en play sensor-hub omgevingen, van veiligheidssturing door bewoners, van integratie van de publieke en private ruimte en van nog veel meer.

De gekozen aanpak werpt zijn vruchten af. De puzzelstukjes liggen op tafel, de puzzel wordt al doende gelegd. Hierop richten we deze financiering verder in. Het gekozen pad werkt en biedt mooie perspectieven. Wat nu? Een mooi moment om de tussentijdse resultaten te consolideren lijkt hiermee aangebroken. Een programmamanagement karweitje voor de zomer als iedereen op het strand ligt.

Comments

Comments are closed.