Sustainder neemt als partner deel aan het project Fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Als leverancier van slimme infrastructuur voor de openbare ruimte integreren we diverse sensoren in de nieuwste generatie openbare verlichting. Deze LED-armaturen, ook wel smart city hubs genoemd, vormen daarmee de oren en ogen van de openbare ruimte. Een factor van betekenis bij de doelstelling om tot een inbraakvrije wijk te komen.

Met onze deelname aan de inbraakvrije Wijk kunnen we in de praktijk toetsen hoe onze laatste innovaties op het gebied van veiligheid een effectieve bijdrage kunnen leveren aan een veilige en prettige leefomgeving.
Enkele voorbeelden van de toepassingen die zijn geïntegreerd in de openbare verlichting en die worden ingezet in de Inbraakvrije Wijk:

  • Verlichtingsarmaturen voorzien van een geavanceerde microfoon waarmee bepaalde geluidspatronen kunnen worden gedetecteerd die passen bij criminaliteit (zoals bijvoorbeeld brekend glas, verbale agressie).
  • Een andere toepassing is het integreren van een camera oplossing in een verlichtingsarmatuur waarmee op afstand meegekeken kan worden door handhavers van de openbare orde.
  • De verlichtingsarmaturen zijn dynamisch geschakeld. Dat wil zeggen dat bij calamiteiten of verdachte situaties, de openbare verlichting direct meer licht kan geven. Iets wat inbrekers afschrikt en wat burgers een beter gevoel van veiligheid kan geven.

Kijk voor meer informatie op onze website sustainder.com