Samen met het Ministerie van Justitie & Veiligheid werkt Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) aan de Fieldlabs Inbraakvrije Wijk. Hiermee richten we ons op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit doen we door Fieldlabs in te richten in verschillende wijken en het toepassen van slimme innovatieve technologie.

Het aantal woninginbraken in Nederland is de laatste vijf jaar bijna gehalveerd tot net onder de 50.000 keer per jaar. Dat is goed nieuws. Desondanks gaan we verder met het terugdringen van woninginbraken. Want elke woninginbraak is er één teveel en gemiddeld zijn het er nog altijd 5,7 per uur. Slachtoffers van een inbraak voelen zich vaak voor lange tijd niet meer veilig in hun eigen huis. Zaak voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid, gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie om zich te blijven richten op het terugdringen van woninginbraken.

Fieldlab
Een Fieldlab is een proefomgeving waar we innovatieve oplossingen in de praktijk gaan toetsen. Dit doen we in samenwerking met verschillende partners.  We starten in de gemeente Rotterdam in de wijk Lombardijen. Daarna richten we in meerdere gemeentes een Fieldlab in. Dit doen we in samenwerking met de gemeente. De gemeente kiest hierbij de buurt. We werken samen met onder andere bedrijven, woningbouwcorporaties, buurtbewoners en de politie. Deelname voor buurtbewoners is op vrijwillige basis. Maar je krijgt er als deelnemer wel wat voor terug: een inbraakveilige woning.

Een belangrijke stap is om een wijk zo in te richten dat inbreken haast onmogelijk is. Slimme innovatieve technologie gaat ons daarbij helpen.

We ontwikkelen een concept dat we kunnen aanbieden aan verschillende gemeentes. De verwachting is dat de resultaten uit het Fieldlab een bijdrage kunnen leveren aan zowel het voorkomen als het opsporen van woninginbraken. En dat toezichthouders straks tijdiger geïnformeerd worden over eventuele abnormale situaties. Ook kijken we hoe we het veiligheidsgevoel van bewoners kunnen verbeteren.

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Het drastisch verlagen van het aantal inbraken
  • Het verhogen percentage ophelderingen
  • Het verbeteren veiligheidsgevoel bewoners