Programma

Techniek kan helpen wijken nog veiliger te maken

0
Blog Rob Kool

Uit eigen ervaring weet ik dat iedere inbraak er één te veel is. Ik heb inmiddels veertig jaar ervaring bij de politie en in die tijd heb ik allerlei aangiftes opgenomen. Dus ik weet hoe veel impact een inbraak heeft. Gelukkig neemt het aantal woninginbraken af.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Begin jaren negentig was ik al volop met het onderwerp woninginbraken bezig. Ik ben één van de initiatiefnemers binnen de politie die toen met een aantal collega’s het politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) naar Nederland heeft gehaald. Dit keurmerk was toen al in Engeland ingevoerd onder de naam Secured by Design.

Woningen die het keurmerk krijgen, hebben onder andere inbraakvertragers aangebracht, en hebben geen zwakke plekken die het een inbreker makkelijk maken om de woning binnen te komen. Alleen een goed slot is immers niet voldoende, het gaat om het totaal. Een stevig slot in een deur van bordkarton houdt natuurlijk niet.
Een volgende stap was hoe een (woon) omgeving veilig in te richten.
Hoe zit het bijvoorbeeld met zichtlijnen en straatverlichting in een buurt. En tenslotte nog een stap verder: hoe maak je op de tekentafel een nieuwe wijk al inbraakveilig? Bijvoorbeeld bij het ontwerpen van nieuwe huizen in een woonwijk. Als een huis bijvoorbeeld aan één kant een blinde muur heeft, maak dan een raam in de zijmuur om sociaal toezicht mogelijk te maken.

Bewoners hadden daar direct profijt van: in de wijken waar het PKVW toegepast werd waren de inbraakcijfers lager dan in de wijken waar dit niet werd toegepast.

Inbraakvrije Wijk
Door de toepassing van techniek in het programma Inbraakvrije Wijk geeft dit programma een nieuwe dimensie aan datgene wat met invoering van het PKVW al ontwikkeld is. Hoe kan techniek een meerwaarde leveren aan het terugdringen van woninginbraken? En hoe kan techniek al voordat er iets gebeurt onraad detecteren?

Techniek kan helpen wijken nog veiliger te maken. Waarbij de wijk en de bewoners hier regie op krijgen. Met onder andere sensoren kunnen we nog voortijdiger detecteren dat er onraad is. En ook welke interventies er dan mogelijk zijn, soms zelfs technische interventies. Er zijn veel technologische mogelijkheden om aan te geven dat je opgemerkt bent, zonder dat politie of bewoners dit hoeven te doen.  Bijvoorbeeld door het licht van de lantaarnpalen feller te laten branden of van kleur laten veranderen, of door iemand elektronisch welkom te heten in de wijk. Met behulp van techniek kun je dan laten merken dat je iemand in de gaten hebt.

Als iemand de intentie heeft om in te breken wil hij niet opgemerkt worden. Met behulp van techniek kunnen we potentiële inbrekers op andere gedachten brengen, zodat ze in elk geval niet de inbraak plegen die ze van plan waren. Als overheid willen we leren hoe je met behulp van techniek samen met de bewoners een wijk nog veiliger kunt maken. We leren in welke verdachte situatie we welke interventie moeten toepassen. We brengen verdachte situaties in kaart, we detecteren vroegtijdig en passen, indien nodig, een interventie toe. Dit kan per situatie verschillend zijn.

We hadden vroeger nooit kunnen bedenken dat het deze kant op zou gaan. Als politieman die al een tijd meeloopt en veel ervaring heeft met woninginbraken vind ik deze technologische ontwikkelingen een mooie aanvulling op het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Bezoek minister Sander Dekker

Next article

You may also like

More in Programma

Comments

Comments are closed.